پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
آمار بازدید کنندگان

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 10917
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 359788
بازدیدهای روز جاری: 359788
کاربران حاضر در پایگاه: 2

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای مرکز در تاریخ۹۸/۸/۱۱ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه ی شورای مرکز در تاریخ ۹۸/۷/۱۴ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای مرکز در تاریخ۹۸/۶/۳۱ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۸/۵/۲۰ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای  مرکز در تاریخ ۹۸/۵/۶با حضور اعضای مرکز برگزار گردید. ..

ادامه...
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه