دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 16 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,631 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای مرکز در تاریخ۹۸/۸/۱۱ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه ی شورای مرکز در تاریخ ۹۸/۷/۱۴ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای مرکز در تاریخ۹۸/۶/۳۱ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۸/۵/۲۰ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای  مرکز در تاریخ ۹۸/۵/۶با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ -

مقالات

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای  مرکز در تاریخ ۹۸/۴/۲۳با حضور اعضای مرکز در ۲ بخش اجرایی و پژوهشی برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ -

آئین نامه ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

اهداف مرکز

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

مطالعات بنیادین سلامت

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

علوم اجتماعی و سلامت

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

سبک زندگی و اخلاق سلامت

img_yw_news
یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ -

فقه و حقوق سلامت

img_yw_news
یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ -

فراخوان ارائه مقاله

با توجه به نامه دانشگاه مبنی بر لزوم ارائه مقالات پژوهشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر می توانید نسبت به تهیه و تدوین مقالات پژوهشی با این موضوع اقدام وتا پایان سال ۹۸به دبیرخانه این شورا واقع در معاونت دانشجویی و فرهنگی ارسال نمایید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای  مرکز در تاریخ ۹۸/۳/۲۶با حضور اعضای مرکز درباره ی بررسی طرح های پژوهشی برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ -

معرفی مرکز