دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
آمار بازدید کنندگان

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 58694
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 116311
بازدیدهای روز جاری: 116311
کاربران حاضر در پایگاه: 3

img_yw_news
یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰

برگزاری جلسه شورای مرکز ۹ خرداد ۱۴۰۰

جلسه مرکز با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

برگزاری جلسه شورای مرکز ۲ خرداد ۱۴۰۰

جلسه‌ی شورای مرکز با حضور اعضای محترم پژوهشی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

برگزاری جلسه شورای مرکز ۲۶ اردیبهشت۱۴۰۰

جلسه شورای مرکز با حضور اعضای محترم پژوهشی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برگزاری جلسه شورای مرکز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسه شورای مرکز با حضور مجازی اعضای محترم پژوهشی مرکز برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری جلسه شورای مرکز ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

جلسه شورای مرکز با حضور مجازی اعضای محترم پژوهشی مرکزتشکیل شد. ..

ادامه...
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه