دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 45 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,999 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۹ خرداد ۱۴۰۰

جلسه مرکز با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۲ خرداد ۱۴۰۰

جلسه‌ی شورای مرکز با حضور اعضای محترم پژوهشی برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۲۶ اردیبهشت۱۴۰۰

جلسه شورای مرکز با حضور اعضای محترم پژوهشی برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسه شورای مرکز با حضور مجازی اعضای محترم پژوهشی مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

جلسه شورای مرکز با حضور مجازی اعضای محترم پژوهشی مرکزتشکیل شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۱۴۰۰/۱/۲۹

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۲۹ /۱/ ۱۴۰۰ با حضور شورای پژوهشی مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

در این جلسه به امور جاری مرکز من جمله طرح های در حال انجام، جذب نیروی طرح و... پرداخته شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

جلسه شورای مرکز با حضور اعضای محترم پژوهشی و... برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ -

برگزاری جلسه کارگروه سبک زندگی و اخلاق سلامت

جلسه کارگروه سبک زندگی و اخلاق سلامت در تاریخ ۲۵/ ۱۲/۹۹ برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۱۷ اسفند۹۹

جلسه شورای مرکز با حضور اعضای محترم پژوهشی در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۲۶ بهمن ۹۹

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۶ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۱۹ بهمن ۹۹

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۹ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۱۲ بهمن ۹۹

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۲ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.  

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۵ بهمن ۹۹

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۹/۱۱/۰۵ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۳۰ آذر ۹۹

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

برگزاری جلسه شورای مرکز ۱۶ آذر ۹۹

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۹/۰۹/۱۶ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید.

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۳  با حضور اعضای مرکز برگزار گردید./

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۳  با حضور اعضای مرکز برگزار گردید./

img_yw_news
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ -

برگزاری جلسه شورای مرکز

جلسه شورای مرکز در تاریخ ۹۸/۱۱/۶ با حضور اعضای مرکز برگزار گردید./

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1